skip to Main Content

Türkiye Muhasebe Standartları ve Gayrimenkul Değerlemesi

UFRS (Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları) ile TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) çerçevesinde  ve  Bağımsız Denetim kapsamında şirket varlıklarının gerçeğe uygun değerlerinin raporlanması.

Ülkemizde uzun yıllar mali tablolar yalnızca vergi mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiştir. Yeni Ticaret Kanunu’nun kabulüyle şirketler vergi muhasebesinin yanı sıra uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlu finansal muhasebe uygulamasına geçiş yapacaklardır.

Duran Varlıkları Değerlemesi

Vergi muhasebesi bir işletmenin vergi mevzuatına göre durumunu göstermektedir. Özellikle duran varlıklarına yönelik  maliyet bedeli ve amortisman uygulamaları nedeniyle işletme varlıklarının bilanço değeri gerçek değerinin çok altında kalmaktadır. Bu durumda vergi mevzuatı çerçevesinde hazırlanan mali tablolar işletmenin gerçek ticari durumunu yansıtmamaktadır.

İşletmenin gerçek ticari durumunu, varlıklarının  ve borçlarının gerçeğe uygun değerini  finansal muhasebe göstermektedir. Bu nedenle işletmeler vergi muhasebesinin yanı sıra    gerçek ticari durumlarını göstermek üzere uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlu mali tablolar hazırlamaktadırlar. Yeni Türk Ticaret Kanunu belli kriterleri sağlayan şirketlerin uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlu Türk Muhasebe Standartlarına uygun mali tablolar hazırlaması zorunlu hale getirilmektedir. Bu mali tabloların gerçeğe uygunluğu ise Bağımsız Denetim kuruluşlarınca denetlenmektedir.

Türk Muhasebe Standartlarına Göre Menkul ve Gayrimenkul Değerleme

Türk Muhasebe Standartları gayrimenkullerin, makine ve ekipmanların gerçeğe uygun değerleriyle mali tablolarda yer almasını gerektirmektedir. Bu çerçevede işletmeler gerek gayrimenkullerini, gerek makine ve ekipmanlarını, gerekse marka ve patent gibi varlıklarının gerçeğe uygun değerlerini değerleme kuruluşlarından alacakları değerleme raporlarıyla belgelemek durumundadırlar.

Değerleme Raporu

İstanbul Değerleme işletmelere ve bağımsız denetim kuruluşlarına  UFRS(Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları) ve  TMS (Türkiye Muhasebe Standartları)  kapsamında varlıkların gerçeğe uygun değerinin raporlanmasında  ihtiyaç duyulan profesyonel desteği sağlamaktadır.

Celal Erdoğdu

İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden Şehir Plancısı olarak mezun olduktan sonra yüksek lisansımı MBA üzerine tamamladım. Gayrimenkul değerleme lisanslarımı; Türkiye'de SPK'dan ve Birleşik Krallıkta RICS'ten aldım.
Youtube'da Gayrimenkul Okulu adlı kanalımla bildiklerimi paylaşıyorum:
https://www.youtube.com/gayrimenkulokulu
Gayrimenkul Yazılarımı kişisel bloğumda paylaşıyorum:
https:/www.celalerdogdu.com

Bu yazıda 0 yorum var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
×Close search
Ara