skip to Main Content

Bir Kent Efsanesi Konut Balonu Kitabı Tüm Kitapçılarda

İGD – İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Dr. Ahmet Büyükduman’ın yeni kitabı yayınlandı.

2006 yılında Amerika’da başlayan ve tüm dünyaya yayılan finansal krizin konut fiyatlarına yönelik kamuoyu ilgisini artırmıştır. Konut fiyatlarının hızla gerilemesi global bir finansal krizin tetikçisi olmuştur.

Ülkemizde 2001 yılında yaşanan ekonomik krizi takiben uygulanan makroekonomik politikaların etkisiyle enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşe eşlik eden yüksek oranlı büyüme varlık fiyatlarındak hızlı bir artışa neden olmuştur. Bu süreçle birlikte, bankaların uzun vadeli konut finansmanı yapabilir hale gelmesiyle kriz döneminde ertelenen konut talebi tekrar canlanmış ve talep çekimli piyasada konut fiyatları hızla yükselmeye başlamıştır.

ABD’de ortaya çıkan finansal krizin konut balonu kaynaklı olması ülkemizde de konut fiyat dinamiklerine yönelik ilgiyi artırmıştır. Ülkemiz ekonomik gündeminde konut fiyatlarının düzeyi, kiralarla ilişkisi, bir konut balonunun olup olmadığı tartışılır hale gelmiştir. Bu ilgiye paralel olarak konut fiyatlarını takip etmek üzere 2007 yılından özel bir kuruluş, 2010 yılında ise TCMB tarafından konut fiyat endeksleri yayınlanmaya başlamıştır.

İstanbul’daki konut fiyat hareketlerinin değerlendirilmesi için gerekli endeks verisi açığını kapatman bu çalışmanın temel amacıdır. Bu çalışmada seçilmiş semtlerin 1988-2012 yıllarını kapsayan 25 yıllık zaman dilimini içeren konut satış ve kira verileri derlenerek analiz edilmekte, İstanbul’da konut kira ve fiyatlarının gelişimi incelenmekte, konut fiyatlarının değişiminin diğer ekonomik değişkenlerle etkileşimi ortaya konulmaktadır.

Kitabın Bölümleri

Bu çalışa beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde arazi kirası ve fiyatının oluşumu kent ekonomisi disiplini altında incelenmektedir. İkinci bölümde konut ekonomisi ve fiyat hareketleri değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde konut fiyat endeksleri oluşturulmasında kullanılan yöntemler irdelenmektedir. Dördüncü bölümde İstanbul için derlenen verilerden konut fiyat ve kira endeksi oluşturularak analiz edilmektedir. Beşinci bölümde ise konut fiyat hareketlerini tahminlemeye yönelik ekonometrik model denemesi test edilmektedir.

Kitabı bu linkten temin edebilirsiniz: D&R Kitapçısı

Celal Erdoğdu

İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden Şehir Plancısı olarak mezun olduktan sonra yüksek lisansımı MBA üzerine tamamladım. Gayrimenkul değerleme lisanslarımı; Türkiye'de SPK'dan ve Birleşik Krallıkta RICS'ten aldım. Gayrimenkul alanında yazılı ve görsel içerikler üretiyor, bu alanla ilgili olanların bilgi düzeyine katkıda bulunmaya çalışıyorum.

Back To Top
×Close search
Ara