skip to Main Content

Bağımsız Denetim, Varlıkların Gerçeğe Uygun Değeri ve Gayrimenkul Değerlemesi

Ülkemizde son yıllarda yapılan şeffaflaşma çalışmaları kapsamında, kademeli olarak şirketler yavaş yavaş Bağımsız Denetim kapsamına giriyor. Bağımsız Denetim kapsamında da, ülkemizde şirketlerin sahip olduğu menkul ve gayrimenkuller en büyük duran varlıkları oluşturuyor.

O halde hangi şirketler ‘bağımsız denetime’ tabi ve hangileri menkulleri ve gayrimenkulleri için profesyonel değerleme şirketlerinden değerleme hizmeti almalı?

Resmi Gazetede Bağımsız Denetim

01.02.2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin  kapsamı belirlendi.

Yeni Bakanlar Kurulu Kararı sonrası hangi firmalar bağımsız denetime tabi olacaktır?

1-A- 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının üçüncü maddesi uyarınca tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten ikisini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır.

a) Aktif toplamı 50.000.000.-TL (ellimilyon) ve üstü Türk Lirası,

b) Yıllık net satış hasılatı 100.000.000.-TL (yüzmilyon) ve üstü Türk Lirası,

c) Çalışan sayısı 200 (ikiyüz) ve üstü.

Bu ölçütlerden en az ikisini sağlayan şirketler gayrimenkul, makine- teçhizat, marka vb.  varlıklarının gerçeğe uygun değerlerini tespit ettirmek durumunda olacaklar. İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. uzman kadrosuyla tüm Türkiye’de bağımsız denetime tabi şirketlere gayrimenkul ve varlık değerleme hizmetini yetkinlikle sunmaktadır.

Celal Erdoğdu

İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden Şehir Plancısı olarak mezun olduktan sonra yüksek lisansımı MBA üzerine tamamladım. Gayrimenkul değerleme lisanslarımı; Türkiye'de SPK'dan ve Birleşik Krallıkta RICS'ten aldım.
Youtube'da Gayrimenkul Okulu adlı kanalımla bildiklerimi paylaşıyorum:
https://www.youtube.com/gayrimenkulokulu
Gayrimenkul Yazılarımı kişisel bloğumda paylaşıyorum:
https:/www.celalerdogdu.com

Bu yazıda 0 yorum var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
×Close search
Ara