skip to Main Content

Otel yatırımı işletme sürecinde, taşerona verilebilecek (out-source) hizmetlerin belirlenmesi ve hizmet koşullarının oluşturulmasında, yönetim takımının oluşturulması, dokümantasyonun oluşturulması, personel el kitabının hazırlanması, oryantasyon eğitimlerinin hazırlanması, personel değerlendirme programının hazırlanması, verimlilik analizlerinin hazırlanması, karlılık artırıcı çalışmaların yapılması, müşteri memnuniyetinin izlenmesi, otel içerisinde sağlık merkezinin konsept belirlemesi ve işletme anlaşmasının hazırlanması, yıllık pazarlama bütçesinin hazırlanması, acente ve tur operatörlerine tanıtım yapılması ve bakım onarım planlaması ile enerji verimliliği çalışmalarının yapılması gibi hizmetler İGD’nin uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlık, otel yatırımı işletme danışmanlığı hizmeti ile kullanıcılara sunulmaktadır.

Pazarlamaya yönelik otel rezervasyon sisteminin kurulması ve uluslararası sistemler de dahil olmak üzere rezervasyonun bu sistemlere dahil edilmesi ile satış ofisi ve temsilciliklerin görevlerinin belirlenip planlamasının yapılması otel açılış sürecinin önemli hizmetlerindendir.

İGD’nin bu hizmetlerinden bütün olarak fayda sağlayabileceğiniz gibi ihtiyacınız doğrultusunda ilgili kısımlar dahilinde de hizmet alabilirsiniz.

Otel yatırım sürecinde ve işletme sürecinde İGD’nin sağlamış olduğu hizmetler:

  • Otel Yatırımı Karar Aşaması Danışmanlığı
  • Otel Yatırımı Fizibilite Raporu
  • Otel Yatırımı Proje Danışmanlığı
  • Otel Yatırımı Açılış Süreci Danışmanlığı
  • Otel Yatırımı Sözleşme Danışmanlığı
  • Otel Yatırımı İşletme Danışmanlığı
  • Otel Durum Tespiti (Due Diligence)
  • Otel Değerlemesi

İstanbul Değerleme’nin deneyimli değerleme uzmanları Amerikan Değerleme Enstitüsü’nden “Otel Değerleme Eğitimi Sertifikası” na sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
Ara