skip to Main Content

Otel Fizibilitesi Nedir?

Anlam itibariyle diğer fizibilitelere göre Otel Fizibilite çalışmaları da, yapılabilirlik veya gerçekleştirilebilirlik analizine dayanmaktadır. Otel fizibilite çalışmaları iki aşamada incelenebilir Ön Fizibilite ve Otel Fizibilite çalışmaları. Otel Fizibilite İçeriği Otel Fizibilite…

Ekspertiz Firmaları Hangileri?

Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz…

Kentsel Dönüşüm Değerleme Nedir

Kentsel Dönüşüm Değerleme Nedir?

Kentsel dönüşüm değerleme nedir , kentsel dönüşüm yasası ile gündeme gelen değerleme içerisinde ayrı bir bölüm oldu. Sistem itibariyle kentsel dönüşüm değerlemesi, dönüşüme hazırlanan mülklerde maliklerin adil paylaşım yapmaları için istifade…

Taşınmaz Değerleme

Taşınmaz Değerleme Ne Demek?

Taşınmaz değerleme bir taşınmazın, taşınmaz projesinin veya bir taşınmaza bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesidir. 80'li yıllarda daha fazla taşınmaz değerleme…

Değerleme Uzmanı Kime Denir?

Değerleme Uzmanı, değerleme yapmak ve sonuçlarını raporlamayı iktisadi bir faaliyet olarak yürüten özel bir meslek grubudur. Meslek erbabı olan değerleme uzmanları oldukça zor eğitim, öğretim ve ehliyet testlerinden geçmek ve…

Fizibilite Raporu

Fizibilite Raporu Nedir?

Fizibilite çalışmaları, yeni bir yatırım kararı alınması durumunda yatırımcıların, uygulamacıların ve finansman sağlayıcıların ihtiyaç duyduğu çalışmalardır. Bu çalışmaların içeriğindeki verilere dayanarak yatırım kararları alınır ve uygulamaya geçilir veya uygulamadan vazgeçilebilir.…

Faal İşletme Değeri Nedir?

Bir işletmenin bir bütün olarak değeridir. Bu kavram, faaliyetlerini sürdüren bir kuruluşun her biri tek tek ele alındığında Pazar Değeri’ni oluşturan bileşenler olarak görülmeyen ancak toplam işletme değerinin bölümlerini oluşturan…

En Verimli ve En İyi Kullanım Analizi Nedir?

Arazi kalıcı olan bir varlık olarak kabul edilir, fakat onun üzerinde veya kendisine yapılan iyileştirmelerin sınırlı bir ömrü vardır. Arazinin taşınmazlığı nedeniyle her gayrimenkul parselinin özgün bir yeri vardır. Arazinin…

Pazar Değeri

Pazar Değeri Nedir?

Pazar Değeri Pazar Değeri kavramı pazarın kollektif algılama ve eylemlerini yansıtır ve piyasa ekonomilerinde çoğu kaynağın değerleme temelidir. Her ne kadar yapılan ayrıntılı tanımlar farklılıklar gösterse de Pazar Değeri kavramı…

Değer Tanımları Nelerdir?

Dilin yanlış kullanımı özellikle uluslararası toplumlar arasında yanlış yorumlamalar ve yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Bu, özellikle bir dilde yaygın olarak kullanılan bir sözcüğün, bir disiplinde ayrı ve özel bir anlamda…

Back To Top
×Close search
Ara