skip to Main Content

Akaryakıt/LPG İstasyonu Kira Değeri Tespit raporları, faal olarak işlemekte olan bir akaryakıt istasyonunun işletmesinin intifa hakkı sahibinin müsadesi ile belirli süreli olarak kiraya verilmesinin gündeme gelmesi aşamasında taraflara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmaktadır.

Akaryakıt/LPG İstasyonu Kira Değeri Tespit raporları kiranın tespit edilmesinin yanı sıra, kiracının ve kiralayanın hangi menkulleri ve gayrimenkulleri kullanıma müsaade ettiğine ilişkin sınırların çizilmesine de yardımcı olmaktadır.

Akaryakıt/LPG İstasyonu Kira Değeri Tespit çalışmaları, bilinen gayrimenkul değerleme çalışmalarından ayrılmaktadır. Bu çalışma, istasyonun kiraya konu olması durumunda kira değerini temsil etmektedir. Kira değeri, faal işletme değerinin tespit edilmesi esasına dayanır. Bir başka deyişle kira değeri,  istasyonun kurulu olduğu arsa, bina ve tesisat/demirbaşların yanısıra “ticari potansiyeli” de gözönüne alınarak hesaplanır. İGD’nin akaryakıt danışmanları, gayrimenkul değerleme uzmanları ve muhasebecileri ile birlikte hazırlamış oldukları kapsamlı ve detaylı “Akaryakıt/LPG İstasyonu Kira Değeri Tespit” raporları sunmayı garanti etmektedir.

İGD, değerleme hizmetlerinde uluslararası değerleme standartlarına ve akaryakıt/lpg istasyonu değerlemesi hizmetlerine uygun olarak İndirgenmiş Nakit Akımı (DCF-Discounted Cash Flow) methodu ile Gelir YaklaşımıYöntemini kullanmaktadır. (IVS – International Valuation Standards).

Akaryakıt sektöründe uzman, ayrıca analiz ve yetkinlik gerektiren konularda geniş bir deneyime sahibiz.

İGD’nin Akaryakıt / LPG İstasyonu konularında sunmakta olduğu hizmetlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

  • Akaryakıt / LPG İstasyonu İntifa hakkı değerlemesi
  • Akaryakıt / LPG istasyonu değerlemesi
  • Akaryakıt / LPG istasyonu faal işletme değerlemesi
  • Akaryakıt / LPG istasyonu yatırım fizibilite çalışması
  • Akaryakıt / LPG istasyonu kira değeri tespiti

İstanbul Değerleme’nin deneyimli değerleme uzmanları Amerikan Değerleme Enstitüsü’nden “Akaryakıt İstasyonu Değerleme Eğitimi Sertifikası” na sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
Ara